รายชื่อผลิตภัณฑ์ของเรา

ผลิตภัณฑ์ยางปาดสกรีน ยีห่ ้อ ซิริลอร์ปาดสกรีน

3 คุณภาพหลัก ของผลิตภัณฑ์ยางปาดสกรีน serilor®

高耐系列刮刀
serilor® HR1, HR3 & HR5

High resistance serilor squeegeesสาหรับใช้ในอุตสาหกรรมที่ใช้ในงานสกรีนกับหมึกพิมพ์ยูวี ทนต่อแรงสะเทือน และทนต่อสารเคมี
มียางปาดเป็นสีขาว มีหลากหลายรูปลักษณะ ทั้งที่เป็นแบบชั้นเดียว 2 ชั้น และ 3ชั้น ผลิตภัณฑ์ serilor® HR5ยางปาดสาหรับงานพิมพ์พิ้นที่กว้าง
ถูกออกแบบมาเพื่อความทนทานสูง และการพิมพ์แบบพิเศษ มีทั้งแบบนุ่มและแข็ง ที่มีความทนทานสูง สาหรับงานพิมพ์ที่แม่นยา และรองรับแรงสั่นสะเทือน และมีความหยืดหยุ่นที่ต่างกัน

เป็นยางปาดสรีนสาหรับงานพิมพ์ทั่วไป
serilor® SR1 & SR3

serilor SR1 SR3มีสีบ่งบอกถึงความแข็งของยางปาดที่ต่างกันตามการใช้งาน
ทนต่อสารเคมี และทนต่อแรงสะเทือน: ง่ายต่อการลับคม
มีรหัสของสีบ่งบอกตามความแข็งของยาง
มีหลากหลายสี มีหลากหลายรูปลักษณะ และความแข็งของยางปาด ตั้งแต่ 60 ถึง 90 ชอร์ ทั้งที่เป็นแบบชั้นเดียว, 2 ชั้น, และ 3ชั้น

เป็นยางปาดคุณภาพสูง
serilor® LC1 & LC3

serilorLC rangeมีคุณภาพสมกับราคา ยางปาดสกรีนนี้เหมาะแก่การใช้งานที่หลากหลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมสิ่งทอ จนถึงงานพิมพ์กราฟฟิค
มีหลากหลายสีที่บ่งบอกถึงความแข็ง ซึ่งมีทั้งแบบชั้นเดียว และ 3 ชั้น
ผลิตภัณฑ์ serilor®TXS3 เป็นยางปาดประเภทหนึ่งที่จัดอยู่ในหมวดคุณภาพยางมาตรฐาน ซึ่งมีขนาดความแข็งที่ 55 และ 90 ชอร์
ผลิตภัณฑ์ serilor®LC3 เป็นยางปาดที่ออกแบบมาอย่างพิเศษเนื่องจากเหมาะกับการใช้ในงานพิมพ์ด้วยมือ และเครื่องจักร

serilor® D

square profile serilor squeegeeออกแบบมาเพื่อใช้ในงานพิมพ์สกรีนที่ต้องการปาดบนชิ้นงานประเภทความแข็งสูง เช่น บน แผงวงจรอิเล็คทรอนิกส์ แผง Solar panels,แผ่นซีดี เป็นต้น
ทนต่อแรงสะเทือน ลืนต่อสารเคมีและหมึกพิมพ์
ผลิตภัณฑ์ serilor®D มีอายุความคมที่ยาวนานเนื่องจากมีความคมรอบ 4 ทิศทาง

serilor® CD

optical printing serilor squeegeesสาหรับงานพิมพ์บนสื่อสิ่งพิมพ์ พร้อมใช้งาน
เป็นยางปาดสกรีนที่ตัดมุมทั้ง 4 มุม เหมาะสาหรับงานพิมพ์ที่ต้องการความแม่นยาสูง และมีขนาดและความแข็งตามความต้องการ ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบทั้งที่เป็นแบบชั้นเดียว, 2 ชั้น, และ 3ชั้น

serilor® CERAM

ceramic printing serilor squeegeeยางปาดสกรีนที่มีความนุ่มเป็นพิเศษ
ยางปาดสกรีนที่มีความทนทานสูงและมีความแข็งตั้งแต่ 35 – 55 ชอร์ เหมาะแก่ใช้งานลงบนวัสดุเซรามิคโดยตรง
และมีค่าความแข็งที่ 75 ชอร์ ด้วยเช่นกัน ที่ใช้ได้กับวัสดุชิ้นงานที่มีรูปทรงโค้งเว้า (CERAM3)

serilor® AS

antistatic serilor squeegeeยางปาดสกรีนแบบป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
การมีส่วนผสมของโพลียูรีเทนมาก จะช่วยลดปัญหาการเกิดไฟฟ้าสถิตย์ในการพิมพ์สกรีนได้มาก
การพัฒนาผลิตภัณฑ์นี้มีเฉพาะเท่านั้น

serilor® HAND

serilorHAND_SR squeegeeด้ามจับยางปาดสีทองสาหรับงานพิมพ์ด้วยมือ สามารถใช้งานได้กับยางปาดขนาดต่างๆกัน ไม่ต้องใช้กาว และง่ายต่อการรักษาตลอดอายุการใช้งาน

serilor® MACH

machine squeegee holderด้ามจับยางปาดสีทอง สาหรับเครื่องพิมพ์มี 3 รูปแบบ และความสูง 2 ระดับ และเหมาะกับทุกขนาดของยางปาด และสามรถใช้แทนด้ามจับเครื่องอื่นได้

serilor® PROFILS

Serilor PROFILS

  • P0 : ตัดเหลี่ยม
  • P1 : สองชั้น เรียบ ทามุมตัดกับพื้น 60°องศา + ความบาง 1มม. (±0,5มม.)
  • P2 : ชั้นเดียว เรียบ ทามุมตัดกับพื้น 45°องศา + ความบาง 1มม. (±0,5มม.)
  • P3 : ทรงกลมมน
  • P5 : สองชั้น แบบตัววี
  • P6 : ชั้นเดียว ทามุมตัดกับพื้น 45°องศา
  • D : รูปหน้าตัดเพชร

application Fimorดาวน์โหลด Fimor แอพพลิเคชั่นผ่านทางมือถือของคุณ
ซึ่งสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยางปาดของคุณได้
(ที่โหลดได้ผ่าน Apple store, Google Play และ Windows)

ผลิตภัณฑ์ serilor® เครื่องลับคม และ อุปกรณ์

serilor® SHORT-CUT

short-cut squeegee sharpenerเครื่องลับยางปาดสกรีน ด้วยการออกแบบ “Diamond Wheel”
กับราคาที่คุ้มค่า และ การใช้งานที่มีประสิทธิภาพเยี่ยม
เครื่องลับยางนี้เหมาะกับการลับยางที่มีรูปทรงเล็กๆ
(ตั้งแต่ 51ซม./20นิ้ว ถึง 97 ซม. /38 นิ้ว)

serilor® MAXI

4maxiเครื่องลับยางปาดสกรีน ด้วยการออกแบบ “Diamond Wheel”
กับราคาที่คุ้มค่า และ การใช้งานที่มีประสิทธิภาพเยี่ยม
เครื่องลับยางนี้เหมาะกับการลับยางที่มีรูปทรงเล็กๆ
(ตั้งแต่ 51ซม./20นิ้ว ถึง 97 ซม. /38 นิ้ว)

serilor® MAXITRONIC, serilor® KUT, serilor® KUTRONIC

serilor kutronicเครื่องลับยางปาดสกรีนสาหรับรูปทรงขนาดใหญ่ที่มีความแม่นยาสูง มีทั้งแบบอัตโนมัติและทาด้วยมือ และออกแบบด้วยเทคโนโลยี “Diamond Wheel” มีความยาวถึง 3.5 เมตร (หรือ 138นิ้ว) และได้ขายไปแล้วมากกว่า 1000 ตัวทั่วโลก

และยังมีจัดจาหน่ายในรูปแบบอื่นๆหลากหลาย เหมาะสาหรับยางปาดสกรีนมาตรฐานที่หลากหลายรูปแบบเช่นกัน​

serilor® CLIPPER

serilor Clipper Fimorเครื่องมือที่ลับมุมของยางปาดให้มีความกลมมน และป้องกันการสึกของผ้าสกรีน

serilor® CUT

cutอุปกรณ์ตัดยางปาดสกรีนที่สะดวก ปลอดภัย และสะอาดเหมาะแก่การใช้งานเพื่อตัดตามความยาวที่ต้องการ และช่วยมีที่ที่จับสะดวกยิ่งขึ้น

serilor® DIAMOND FINE

serilor squeegee polisherอุปกรณ์อื่นๆ สาหรับการขัดเงาของขอบยางปาดสกรีนทั้ง 2 ด้าน ป้องกันการขูดขีดและการสึกหรอ

ขั้นตอนการบารุงรักษา

วางยางปาดสกรีนบนด้ามจับแบบเครื่อง หรือแบบจับมือ
ควรเลือกยางปาดที่มีความหนาที่เหมาะสมกับเครื่องเพื่อหลีกเลี่ยงการติดแน่นกับใบมีดและด้ามจับ หากด้ามจับถูกออกแบบมาให้ใช้ได้กับขนาดยางปาดที่ต่างกันก็จะช่วยลดปัญหาการลับ ความเร็ว รวมถึงแรงกด
ปรับเปลี่ยนหมุนเวียนของตัวยางปาดบ่อยขึ้นเท่าที่ทาได้ อย่ารอจนเครื่องและสารเคมีกัดกร่อนความคมให้หมดไป: หรือใช้อันใหม่แทน และนาอันที่ถูกใช้แล้ววางราบกับพื้น ประมาณ 24 ชั่วโมง

การทาความสะอาด
เอาหมึกที่ติดบนยางปาดออกด้วยการ์ดบอร์ด หรือ เศษผ้านุ่มๆ
เช็ดยางปาดด้วยผลิตภัณฑ์ หรือน้ายาเคมีที่เหมาะสม หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีที่ทาลายเนื้อยาง โดยเฉพาะ สารทินเนอร์
เมื่อทาความสะอาดยางปาดแล้ว ควรปล่อยให้สารเคมีระเหยออกให้หมดก่อนจะนามาใช้ใหม่ หรือ นาไปลับคมอีกครั้ง

การลับคม
ใบมีดสามารถลับคมยางปาดใช้ได้กับทุกอุตสาหกรรมที่มีงานพิมพ์สกรีน. ต้องลับคมเฉพาะยางปาดสกรีนที่แห้งเท่านั้น ไม่ควรลับคมยางปาดขณะที่เปื้อนสารเคมี และไม่ควรเช็ดล้างด้วยน้าร้อน อย่าพยายามใส่ยางปาดหลายชิ้นในการลับในแต่ละครั้ง การพิมพ์ที่ดีและให้ความคมชัดที่ดี จาเป็นต้องทาให้ยางปาดมีความคมสม่าเสมอ

การจัดเก็บ / อายุการใช้งาน
สาหรับการจัดเก็บในระยะสั้น หรือระยะยาว ยางปาดสกรีน ควรจัดเก็บวางบนพื้นที่เรียบ ไม่ควรม้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนใช้งาน
ควรเก็บไว้ในสถานที่แห้ง และอุณหภูมิที่เย็น ปลอดแสง
หากจัดเก็บยางปาดไว้ในสถานที่หรือห้องที่มีอุณหภูมิสูง และ ชื้นๆ จะทาให้ความหนา ความแข็งของยางปาดนั้นอาจเสื่อมได้

WHSHARPENING

“ทาไม ต้องลับคม และ วิธีการลับคมยางปาด เป็นคาถามสุดท้าย

ผลิตภัณฑ์ของ FIMOR’s serilor® ได้ถูกจัดจาหน่ายไปแล้วมากกว่า 80 ประเทศ โดยผ่านตัวแทนที่ได้รับการคัดเลือกมาแล้ว
Fimor ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO 9001 และ 14001 ทางเราได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเพื่อให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรมการพิมพ์แบบสกรีนให้มากที่สุด และมั่นใจมากที่จะใช้ได้กับกระบวนการการพิมพ์สกรีน ผลิตภัณฑ์ของเรา ถูกผลิตโดยการหมุนเหวี่ยง เพื่อรับประกัน ความหนา เนื้อเดียวกันและไม่เกิดฟองอากาศบนพื้นผิว FIMOR มีความโปร่งใสในการตรวจสอบเกี่ยวกับวัตถุดิบจนกระทั้งผลิตภัณฑ์สาเร็จรูป

FIMOR LE MANS
210 rue du Polygone – F – 72058 – LE MANS
Tel: + 33 (0)2 43 40 66 00
Fax: + 33 (0)2 43 40 00 95
email: serilor@fimor.fr

FIMOR NORTH AMERICA
5404 Ashton Ct. Ste.D -SARASOTA – FL – 34233 – USA
Tel: + (1) 941 921 5138 ; + (1) 800 922 5138
Fax: + (1) 941 921 5434
email: us.sales@fimor.fr

FIMOR CHINA
Tel: + (86) 769 8533 7821
Fax: + (86) 769 8533 7820
email: fimorchina@163.com